Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Stejskal

Sibyly v písemnictví a malířství českého středověku

Článek se soustřeďuje na téma Sibyl v českém středověkém malířství a písemnictví. Prostřednictvím jednotlivých příkladů se zabývá vývojem tohoto námětu v 14. a 15. století, kdy se častěji vyskytoval v knižní i nástěnné malbě. Zvýšená pozornost je věnována zobrazení ve Smíškovské kapli v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, jež vzniklo v letech 1485-1492.


< zpět