Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Liliane Meffre

Carl Einstein et Daniel-Henry Kahnweiler: leur conception du cubisme

Carl Einstein a Daniel-Henry Kahnweiler patřili k významným teoretikům, kteří zasáhli do vývoje kubismu. Příspěvek zachycuje nejen jejich společné postoje, ale i odlišné přístupy v pojetí modernismu a chápání uměleckého díla. Vedle toho připomíná roli Kahnweilerova zákazníka a přítele Vincence Kramáře.


< zpět