Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2010

Články

Michal Šroněk - Kateřina Horníčková

Der Cranach-Altar im Veitsdom - seine Entstehung und sein Untergang

Cranachův oltář v katedrále sv. Víta - jeho vznik a zánik

s. 2-16

| detail | PDF |

Štěpán Vácha

Šlechtické kaple v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi. Oltářní výzdoba a fundace v 17. století

The Nobility's Chapels in the Church of the Virgin Mary in Stará Boleslav: Altar Decoration and Donations in the 17th Century

s. 17-41

| detail |

Pavel Kalina

In opere gotico unicus: The Hybrid Architecture of Jan Blažej Santini-Aichl and Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia

In opere gotico unicus. Hybridní architektury Jana Blažeje Santiniho-Aichla a struktury paměti v poreformačních Čechách

s. 42-56

| detail |

Zprávy

Agata Kaczmarek

Geyner versus Reiner. Zum fraglichen Mitautor der Fresken in der Hochbergschen Kapelle zu Wrocław (Breslau)

Geyner versus Reiner. Ke spornému autorství fresek v kapli opata Hochberga ve Vratislavi

s. 57-62

| detail |

Archiv

Helena Čapková

Vojnina - záhada několika dopisů. Korespondence malíře Vojtěcha Chytila s architektem Bedřichem Feuersteinem

Vojnina - The Mystery of Several Letters: Correspondence between the Painter Vojtěch Chytil and the Architect Bedřich Feuerstein

s. 63-72

| detail |

Polemika

Libor Gottfried

Patřily Praskolesy před 16. stoletím kapitule karlštejnské?

s. 72-73

Recenze

Kateřina Horníčková

Zoë Opačič (ed.), Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe

s. 73-75

Klára Benešovská

Christoph Brachmann, Um 1300. Vorparlerische Architektur im Elsaß, in Lothringen und Südwestdeutschland

s. 75-79

Hedvika Kuchařová

Ondřej Zatloukal - Pavel Zatloukal (edd.), Luk & lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž

s. 79-81

Cathleen M. Giustino

Alena Janatková, Modernisierung und Metropole: Architektur und Repräsentation auf den Landesausstellungen in Prag 1891 und Brünn 1928

s. 81-83

Anotace

s. 84-86

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 87-90 

Česká resumé / English Summaries

s. 91-95 

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art / Editing Principles for Publications in Umění/Art

s. 96-97