Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Helena Čapková

Vojnina - záhada několika dopisů. Korespondence malíře Vojtěcha Chytila s architektem Bedřichem Feuersteinem

Nově objevená korespondence mezi architektem Bedřichem Feuersteinem a malířem Vojtěchem Chytilem poskytla neznámý pohled na Chytilovy sběratelské aktivity v Číně a na jeho výstavní činnost, konkrétně na dvě výstavy v Londýně v letech 1933 a 1934. Dopisy zůstaly skryty v archivu nejen kvůli záhadnému odesílateli, ale také proto, že Feuersteinovo sběratelství a cesta do Číny nebyly ještě podrobně prozkoumány. Korespondence doplňuje chybějící kámen v mozaice Feuersteinovy mezinárodní kariéry, ale také ve spletitých okolnostech Chytilových aktivit. Kromě přesných údajů o jeho vztahu k slavnému čínskému malíři Čchi Paj-š´ovi a o stavu jeho velké sbírky přinesla informace o Chytilových výstavách v Československu i v zahraničí. Další bádání ukázalo, že Chytil byl prvním sběratelem, který ve Velké Británii dokonce dvakrát představil současnou čínskou malbu. Oproti prvotním předpokladům se tedy potvrdilo, že Chytilova výstavní a sběratelská činnost byla podstatně zásadnější a že mu právem náleží významné místo v propagaci čínského moderního umění v evropském, ne-li světovém měřítku. Analýza Feuersteinových a později Chytilových aktivit rovněž prokázala, že skupiny čínských, japonských a v neposlední řadě cizích umělců působících na Dálném východě tvořily, alespoň v meziválečném období, hustě provázané sítě a jejich studium se nemůže omezit na ohraničená území států nebo jednotlivých stylů či škol. Dopisy také přinášejí dobové svědectví o životě v Číně na počátku třicátých letech v komunitě umělců a cizinců žijících v Pekingu a jsou i dokumentem o Chytilově osobnosti a humoru.


< zpět