The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2010

Articles

Michal Šroněk - Kateřina Horníčková

Der Cranach-Altar im Veitsdom - seine Entstehung und sein Untergang

Cranach's Altar in St Vitus Cathedral: Origin and Demise

pp. 2-16

| detail |

Štěpán Vácha

Šlechtické kaple v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi. Oltářní výzdoba a fundace v 17. století

The Nobility's Chapels in the Church of the Virgin Mary in Stará Boleslav: Altar Decoration and Donations in the 17th Century

pp. 17-41

| detail |

Pavel Kalina

In opere gotico unicus: The Hybrid Architecture of Jan Blažej Santini-Aichl and Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia

In opere gotico unicus. Hybridní architektury Jana Blažeje Santiniho-Aichla a struktury paměti v poreformačních Čechách

pp. 42-56

| detail |

Shorter notices

Agata Kaczmarek

Geyner versus Reiner. Zum fraglichen Mitautor der Fresken in der Hochbergschen Kapelle zu Wrocław (Breslau)

Geyner versus Reiner: On the Disputed Authorship of the Frescoes in the Chapel of Abbot Hochberg in Vratislav

pp. 57-62

| detail |

Archives

Helena Čapková

Vojnina - záhada několika dopisů. Korespondence malíře Vojtěcha Chytila s architektem Bedřichem Feuersteinem

Vojnina - The Mystery of Several Letters: Correspondence between the Painter Vojtěch Chytil and the Architect Bedřich Feuerstein

pp. 63-72

| detail |

Polemics

Libor Gottfried

Patřily Praskolesy před 16. stoletím kapitule karlštejnské?

pp. 72-73

Reviews

Kateřina Horníčková

Zoë Opačič (ed.), Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe

pp. 73-75

Klára Benešovská

Christoph Brachmann, Um 1300. Vorparlerische Architektur im Elsaß, in Lothringen und Südwestdeutschland

pp. 75-79

Hedvika Kuchařová

Ondřej Zatloukal - Pavel Zatloukal (edd.), Luk & lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž

pp. 79-81

Cathleen M. Giustino

Alena Janatková, Modernisierung und Metropole: Architektur und Repräsentation auf den Landesausstellungen in Prag 1891 und Brünn 1928

pp. 81-83

Annotations

pp. 84-86

Acquisitions of Art History Sources

pp. 87-90 

Česká resumé / English Summaries

pp. 91-95 

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art / Editing Principles for Publications in Umění/Art

pp. 96-97