Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2009

Články

Zuzana Všetečková

Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků

Mural Paintings in the Church of St John the Baptist in Jindřichův Hradec under Late Luxemburg Rule

s. 2-25

| detail |

Radka Miltová - Pavel Suchánek

Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th Century

Ceremoniální kočáry olomouckých biskupů a pražských arcibiskupů z 18. století

s. 26-52

| detail | PDF |

Richard Kurdiovsky

"Einfach nur die zweite Reihe?" - Leben und Werk des Wiener Architekten Alfred Castelliz (1870-1940)

"Jenom druhá řada?" - život a dílo vídeňského architekta Alfreda Castellize (1870-1940)

s. 53-73

| detail |

Vendula Hnídková

Rondokubismus versus národní styl

Rondocubism versus the National Style

s. 74-84

| detail |

Zprávy

Petr Pavelec

Středověké nástěnné malby v bývalé Prelatuře čp. 155 v Českém Krumlově

Mediaeval Mural Painting in the Former Prelacy No. 155 in Český Krumlov

s. 85-92

| detail |

Recenze

Giulia Bartrum

Alena Volrábová (ed.), Wenceslaus Hollar 1607-1677 and Europe Between Life and Desolation

s. 93-94

Radim Vondráček

Jiří Šerých, Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka

s. 94-97

Ondřej Hojda

Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte

s. 97-99

Martin Horáček

John Onians, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki

s. 100-102

Anotace

s. 103-105 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 106-108 

Česká resumé / English Summaries

s. 109-113 

Zásady úpravy textů v časopise Umění / Editing Principles for Publications in Umění/Art

s. 114-115