The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2009

Articles

Zuzana Všetečková

Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků

Mural Paintings in the Church of St John the Baptist in Jindřichův Hradec under Late Luxemburg Rule

pp. 2-25

| detail |

Radka Miltová - Pavel Suchánek

Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th Century

Ceremoniální kočáry olomouckých biskupů a pražských arcibiskupů z 18. století

pp. 26-52

| detail |

Richard Kurdiovsky

"Einfach nur die zweite Reihe?" - Leben und Werk des Wiener Architekten Alfred Castelliz (1870-1940)

Just 'Second Rate'? - The Life and Works of the Viennese Architect Alfred Castelliz (1870-1940)

pp. 53-73

| detail |

Vendula Hnídková

Rondokubismus versus národní styl

Rondocubism versus the National Style

pp. 74-84

| detail |

Shorter notices

Petr Pavelec

Středověké nástěnné malby v bývalé Prelatuře čp. 155 v Českém Krumlově

Mediaeval Mural Painting in the Former Prelacy No. 155 in Český Krumlov

pp. 85-92

| detail |

Reviews

Giulia Bartrum

Alena Volrábová (ed.), Wenceslaus Hollar 1607-1677 and Europe Between Life and Desolation

pp. 93-94

Radim Vondráček

Jiří Šerých, Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka

pp. 94-97

Ondřej Hojda

Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte

pp. 97-99

Martin Horáček

John Onians, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki

pp. 100-102

Annotations

pp. 103-105 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 106-108 

Česká resumé / English Summaries

pp. 109-113 

Zásady úpravy textů v časopise Umění / Editing Principles for Publications in Umění/Art

pp. 114-115