Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2024

Články

Katarzyna Cytlak

Monumental Objects as Counter-Architecture in Non-Western and Authoritarian Contexts: Artists in Dialogue with Claes Oldenburg

Monumentální objekty jako kontraarchitektura v nezápadních kontextech. Východoevropští a latinskoameričtí umělci v dialogu s Claesem Oldenburgem

s. 2–17

| detail |

Zprávy

Martin Mádl

„Pictori eventus visus est mirabilis…“ Španělský námět v malířské výzdobě kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech

‘Pictori eventus visus est mirabilis ...‘ The Spanish Theme in the Painted Decoration of the Church of St. John of Nepomuk at Hradčany

s. 18–33

| detail |

Michaela Šeferisová Loudová — Jan Vojtěchovský — Petra Lesniaková

„Ich mit der reparation des fi gural chori schon verfertiget“. Nástěnné malby Jana Jiřího Etgense v Rajhradu u Brna

‘ich mit der reparation des figural chori schon verfertiget‘: Wall Paintings by Jan Jiří Etgens in Rajhrad near Brno

s. 34–52

| detail |

Lucie Česká

Christmas Exhibition: An Alternative to Official Art Shows and a Marketing Strategy

Vánoční výstava. Alternativa oficiálních přehlídek umění
i obchodní strategie

s. 53–68

| detail |

Recenze

Fedora Parkmann

Philippe Descola, Les formes du visible: une anthropologie de la figuration

s. 69–71

| detail |

Agnieszka Patała

Petr Jindra and Michaela Ottová (eds), Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh

s. 71–75

| detail |

Václav Hájek

Roman Prahl, Umělec, ateliér a umění. Obrazy z 19. století

s. 75–78

| detail |

Rostislav Švácha

Karel Teige, The Marketplace of Art, ed. Sezgin Boynik — Joseph Grim Feinberg

s. 79–82

| detail |

Lucie Vlčková

Ondřej Táborský — Lucie Česálková et al., Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948–1989

s. 82–84

| detail |

Anotace

s. 85–88

Česká resumé / English summaries

s. 89–92