Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Katarzyna Cytlak

Monumental Objects as Counter-Architecture in Non-Western and Authoritarian Contexts: Artists in Dialogue with Claes Oldenburg

Na příkladu vývoje pop-architektury a radikální architektury ve východní Evropě a Latinské Americe v 60. a 70. letech 20. století si tento článek klade otázku možnosti vytvoření dialogických a horizontálních dějin umění, které se snaží opustit koloniální a hierarchický model ‚centrum-periferie‘. Vycházeje z teoretických formulací historiků umění a kritiků, jako jsou Partha Mitter a Piotr Piotrowski, článek se zaměřuje na specifičnost projektů vzniklých z východoevropského a latinskoamerického kontextu, poznamenaného autoritářskými vládami. Článek si klade otázku, do jaké míry lze Oldenburgovo užití zvětšených předmětů denní potřeby v jeho Návrzích pomníků a budov (Proposals for Monuments and Buildings) spojit s formálně podobnými projekty, které vytvořili východoevropští a latinskoameričtí umělci – Tadeusz Kantor, Milan Knížák, Luis Pazos, Marta Minujín a Milton Machado. Článek se zabývá zejména vztahem mezi formálním jazykem architektury a jejími ideologickými, politickými a sociálními konotacemi. Zaměřuje se především na uměleckou produkci zobrazující zvětšené předměty každodenní potřeby, která vstupovala do kritického dialogu s konceptem skulptur ve veřejném prostoru a tím konceptuálně a formálně nahlodávala manipulativní praktiky úřadů v sovětském bloku a v Latinské Americe v období vlády občansko-vojenských diktatur.Kontakt na autora:

cytlak@umk.pl


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2024-0101

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:a9859021-b57a-4848-bb12-edba220355f0

< zpět