Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2011

Články

Milena Bartlová

Renaissance and Reformation in Czech Art History: Issues of Period and Interpretation

Renesance a reformace v českých dějinách umění. Otázky periodizace a výkladu

s. 2-19

| detail |

Pavla Machalíková

Zázemí řemesla a perspektivy akademických studií. K ranému dílu Josefa Führicha v Čechách

A Background in Crafts and the Perspective of Academic Studies: On the Early Works of Josef Führich in Bohemia

s. 20-39

| detail |

Jindřich Vybíral

Modernität und Behaglichkeit. Der Wohnraum Leopold Bauers in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts

Modernita a pohodlí. Obytný prostor Leopolda Bauera z dvacátých let 20. století

s. 40-56

| detail | PDF |

Zprávy

Olga Fejtová

Karel Škréta. Malíř českého baroka a jeho českobratrské kořeny

Karel Škréta: The Czech Baroque Painter and His Background in the Unity of the Brethren

s. 57-59

| detail |

Jitka Kubištová

Sial v České Lípě

Sial in Česká Lípa

s. 59-71

| detail |

Recenze

Kateřina Kubínová

Ernst Badstübner - Peter Knüvener - Adam S. Labuda - Dirk Schumann (edd.), Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg. Tradition - Transformation - Inovation

s. 71-74

Joan Boychuk

Sylva Dobalová, Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj

s. 75-77

Jan Wollner

Ivan Adamovič - Tomáš Pospiszyl (edd.), Planeta Eden. Svět zítřka v socialistickém Československu 1948-1978

s. 77-79

Matúš Dulla

Rostislav Švácha (ed.), Sial

s. 79-81

Anotace

s. 82-84 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 85-88 

Česká resumé / English Summaries

s. 89-93 

Zásady úpravy textů v časopise Umění / Editing Principles for Publications in Umění/Art

s. 94-95