The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2011

Articles

Milena Bartlová

Renaissance and Reformation in Czech Art History: Issues of Period and Interpretation

Renesance a reformace v českých dějinách umění. Otázky periodizace a výkladu

pp. 2-19

| detail |

Pavla Machalíková

Zázemí řemesla a perspektivy akademických studií. K ranému dílu Josefa Führicha v Čechách

A Background in Crafts and the Perspective of Academic Studies: On the Early Works of Josef Führich in Bohemia

pp. 20-39

| detail |

Jindřich Vybíral

Modernität und Behaglichkeit. Der Wohnraum Leopold Bauers in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts

Modernity and Domesticity: Leopold Bauer and the Living Space of the 1920s

pp. 40-56

| detail |

Reports

Olga Fejtová

Karel Škréta. Malíř českého baroka a jeho českobratrské kořeny

Karel Škréta: The Czech Baroque Painter and His Background in the Unity of the Brethren

pp. 57-59

| detail |

Jitka Kubištová

Sial v České Lípě

Sial in Česká Lípa

pp. 59-71

| detail |

Reviews

Kateřina Kubínová

Ernst Badstübner - Peter Knüvener - Adam S. Labuda - Dirk Schumann (edd.), Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg. Tradition - Transformation - Inovation

pp. 71-74

Joan Boychuk

Sylva Dobalová, Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj

pp. 75-77

Jan Wollner

Ivan Adamovič - Tomáš Pospiszyl (edd.), Planeta Eden. Svět zítřka v socialistickém Československu 1948-1978

pp. 77-79

Matúš Dulla

Rostislav Švácha (ed.), Sial

pp. 79-81

Annotations

pp. 82-84 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 85-88 

Česká resumé / English Summaries

pp. 89-93 

Zásady úpravy textů v časopise Umění / Editing Principles for Publications in Umění/Art

pp. 94-95