Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2008

Články

Milena Bartlová

Habituální performance. Úvahy o možnostech metodologické inspirace pro uměleckohistorickou medievistiku

Habitual Performances: Reflections on Possible Methodological Inspiration in Medieval Art History

s. 2-15

| detail |

Ladislav Kesner

Dějiny umění a teorie mysli

Art History and the Theory of Mind

s. 16-28

| detail |

Anja K. Ševčík

Philippe de Champaigne -'bon peintre et bon chrétien': A Story of Discovery

Philippe de Champaigne - "bon peintre et bon chrétien". Příběh objevení

s. 29-37

| detail |

Martin Mádl

Giacomo Tencalla and Ceiling Painting in 17th-Century Bohemia and Moravia

Giacomo Tencalla a nástěnná malba 17. století v českých zemích

s. 38-64

| detail | PDF |

Zprávy

Jana Zapletalová

'Jacobus Tencalla figlius Joannis de Bissone': The Origin and the Life of the Painter Giacomo Tencalla

"Jacobus Tencalla figlius Joannis de Bissone" aneb původ a život malíře Giacoma Tencally

s. 65-76

| detail | PDF |

Recenze

Marek Walczak

Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (eds), Silesia - a Pearl in the Bohemian Crown. Three Periods of Flourishing Artistic Relations. - Mateusz Kapustka - Jan Klípa - Andrzej Kozieł et al., Silesia - a Pearl in the Bohemian Crown. History - Culture - Art

s. 76-81

Martina Šárovcová

Barry Frederic H. Graham, Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620

s. 81-85

| PDF |

Štěpán Vácha

Michal Šroněk, Jan Jiří Heinsch (1647-1712). Malíř barokní zbožnosti

s. 85-87

Petr Wittlich

Lenka Bydžovská - Karel Srp, Josef Šíma - Návrat Theseův

s. 87-88

Anotace

s. 89-91 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 92-94 

Česká resumé / English Summaries

s. 95-99 

Zásady úpravy textů v časopise Umění / Editing Principles for Publications in Umění / Art

s. 101-102