Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Mádl

Giacomo Tencalla and Ceiling Painting in 17th-Century Bohemia and Moravia

Po polovině 17. století dosahovalo nástěnné malířství ve střední Evropě přes velký stavební rozmach jen nevysoké umělecké úrovně. Výjimku představovala produkce malíře Carpofora Tencally, který pracoval pro císařský dvůr a pro vysokou šlechtu a preláty v několika středoevropských zemích. V posledních desetiletích bylo Carpoforu Tencallovi připisováno také několik malířských cyklů na Moravě a v Čechách. Tyto cykly jsou na Carpoforově vzoru přímo závislé, avšak jejich kvalita je horší. To bylo dosud vykládáno podílem mistrových pomocníků či pozdějšími restaurátorskými zásahy. Domníváme se však, že Carpoforo je autorem jen některých maleb na Moravě a jeho pobyt v Čechách nelze doložit. Autorem části maleb v pavilonu Květné zahrady v moravské Kroměříži a na Svatém Kopečku u Olomouce, v Čechách pak malířských cyklů na zámcích Lnáře, Roudnice nad Labem, Milešov, Libochovice, Trója v Praze-Bubenči a na některých dalších místech byl s největší pravděpodobností Carpoforův příbuzný Giacomo Tencalla. Ten se u Carpofora vyškolil, ale v Čechách již pracoval samostatně při výzdobě rezidencí, které projektovali Francesco Caratti (Tencallův příbuzný a soused z Bissone) a jeho následovník Antonio Porta. Giacomovy malby lze charakterizovat jako málo invenční, vícekrát opakované kopie podstatně kvalitnějších Carpoforových maleb. Je dokonce možné, že některé Giacomovy práce opakují motivy zaniklé výzdoby Leopoldova křídla vídeňského Hofburgu. Giacomo Tencalla pracoval pro biskupa Karla II. z Liechtensteina-Castelcorna, pro knížete Lobkowicze a Dietrichsteina a hrabata Černína, Slavatu, Kaplíře a Šternberka. Většina z nich se však spokojila s průměrnou, neoriginální malířskou výzdobou svých rezidencí z ruky nevýrazného napodobitele.


< zpět