Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová

'Jacobus Tencalla figlius Joannis de Bissone': The Origin and the Life of the Painter Giacomo Tencalla

V návaznosti na nová zjištění Martina Mádla o aktivitě dosud zcela neznámého malíře Giacoma Tencally na dnešním území České republiky přináší předkládaný článek výsledky archivních bádání týkajících se tohoto malíře, jeho rodiny a působení v oblasti severoitalských jezer a Prahy. Hlavním přínosem práce se stalo zjištění totožnosti této dosud záhadné umělecké postavy, stanovení základních životních dat a vyjasnění příbuzenského poměru ke Carpoforu Tencallovi a dalším příslušníkům rodu. Studium matrik, korespondence a právních sporů ze švýcarských archivů přineslo mnoho nových informací o životě Giacoma Tencally a jeho krajanů, které následně přispěly ke stanovení datace některých záalpských prací Giacoma, například nástěnných maleb ve šternberském zámku v Praze-Tróji. V neposlední řadě se ukázalo, že štukatér Giovanni Maria Antonio Tencalla, který si vzal za ženu vnučku slavného malíře Carpofora a pracoval ve Vídni a na dalších místech střední Evropy, byl synem zmíněného malíře Giacoma. Navzdory bohaté archivní dokumentaci však nelze zatím s Giacomem Tencallou spojit žádnou malbu na jih od Alp.


< zpět