Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2014

Články

Marek Walczak

Power and History: The Past as a Means of Legitimating a Ruler’s Authority in the Court Art of Fourteenth-Century Poland

Moc a dějiny. Minulost jako prostředek k legitimizaci panovníkovy autority v polském dvorském umění 14. století

s. 2-16

| detail |

Bronislava Rokytová

The Prague Intermezzo of the Painter and Photographer Hannes Beckmann (1934–1948): Dessau – Prague – New York

Pražské intermezzo malíře a fotografa Hannese Beckmanna (1934–1948): Dessau – Praha – New York 

s. 17-35

| detail | PDF |

Lukáš Bártl

Poezie všedního dne ve fotografii

Poetry of Everyday Life in Photography

s. 36-54

| detail |

Archiv

Bronislava Rokytová

‘Lieber Herr Beckmann…’ From Wassily Kandinsky’s letters to Hannes Beckmann in Prague (1934–1939)

„Lieber Herr Beckmann...“ Z dopisů Vasilije Kandinského Hanessu Beckmannovi do Prahy (1934–1939)

s. 55-65

| detail | PDF |

Rozhovor

Ladislav Kesner

Art History Is the Best Discipline: Horst Bredekamp in Conversation with Ladislav Kesner

s. 66-73

Recenze

Lada Hubatová-Vacková

Tomáš Jirsa, Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu

s. 73-76

Lenka Vrlíková

Tomáš Winter, Palmy na Vltavě, Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950

s. 77-78

Vojtěch Lahoda

Alena Pomajzlová (ed.), Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění

s. 79-80

Elizabeth Clegg

Lena Lešková (ed.), Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice Modernism: Art in Košice in the Nineteen-Twenties

s. 81-85

Lenka Pastýříková

Hana Rousová, Zdeněk Dvořák 1897–1943. Sochař abstrakcionista

s. 85-87

Tomáš Hříbek

Piotr Piotrowski, Art and Democracy in Post-Communist Europe

s. 87-89

Anotace

s. 89-93

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 94-97

Česká resumé / English Summaries

s. 98-101

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

s. 102

Editing Principles for Publications in Umění/Art

s. 103