The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2014

Articles

Marek Walczak

Power and History: The Past as a Means of Legitimating a Ruler’s Authority in the Court Art of Fourteenth-Century Poland

Moc a dějiny. Minulost jako prostředek k legitimizaci panovníkovy autority v polském dvorském umění 14. století

pp. 2-16

| detail |

Bronislava Rokytová

The Prague Intermezzo of the Painter and Photographer Hannes Beckmann (1934–1948): Dessau – Prague – New York

Pražské intermezzo malíře a fotografa Hannese Beckmanna (1934–1948): Dessau – Praha – New York 

pp. 17-35

| detail |

Lukáš Bártl

Poezie všedního dne ve fotografii

Poetry of Everyday Life in Photography

pp. 36-54

| detail |

Archives

Bronislava Rokytová

‘Lieber Herr Beckmann…’ From Wassily Kandinsky’s letters to Hannes Beckmann in Prague (1934–1939)

„Lieber Herr Beckmann...“ Z dopisů Vasilije Kandinského Hanessu Beckmannovi do Prahy (1934–1939)

pp. 55-65

| detail |

Interview

Ladislav Kesner

Art History Is the Best Discipline: Horst Bredekamp in Conversation with Ladislav Kesner

pp. 66-73

Reviews

Lada Hubatová-Vacková

Tomáš Jirsa, Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu

pp. 73-76

Lenka Vrlíková

Tomáš Winter, Palmy na Vltavě, Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950

pp. 77-78

Vojtěch Lahoda

Alena Pomajzlová (ed.), Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění

pp. 79-80

Elizabeth Clegg

Lena Lešková (ed.), Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice Modernism: Art in Košice in the Nineteen-Twenties

pp. 81-85

Lenka Pastýříková

Hana Rousová, Zdeněk Dvořák 1897–1943. Sochař abstrakcionista

pp. 85-87

Tomáš Hříbek

Piotr Piotrowski, Art and Democracy in Post-Communist Europe

pp. 87-89

Annotations

pp. 89-93

Acquisitions of Art History Sources

pp. 94-97

Česká resumé / English Summaries

pp. 98-101

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

p. 102

Editing Principles for Publications in Umění/Art

p. 103