Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1-2/2018

Články

Ivo Hlobil

Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbildern — ein
autochthones Motiv des böhmischen Schönen Stils und seine religiöse Funktion

Gravírované roušky madon a piet. Autochtonní motiv českého krásného slohu a jeho religiózní funkce

s. 2–35

| detail |

Tomáš Winter

Sova a papír na hřebíku. Zátiší Karla Purkyně jako skrytá alegorie?

An Owl and a Paper on a Nail Still Life by Karel Purkyně as a Hidden Allegory?

s. 36–42

| detail |

Lucia Kvočáková

Anton Jaszusch. Umělec jako nástroj mocenských vztahů

Anton Jaszusch. The Artist as an Instrument of Power Relations

s. 43–59

| detail |

Zprávy

Eliška Fučíková

Zeichnungszyklus der Habsbuger Herrscher im Nationalarchiv in Prag — Werkstatt Jörg Breu ml., Hans Tirol und dessen Wirken in Böhmen

Cyklus kreseb habsburských panovníků v Národním archivu v Praze. Dílna Jorga Breue ml., Hans Tirol a jeho působení v Čechách

s. 60–71

| detail |

Monika Pemič

Die Pläne vom Narodni dom in Maribor im Archiv des Národní technické muzeum in Prag und die Probleme ihrer Datierung

Narodni dom Jana Vejrycha ve slovinském Mariboru. Studie založená na archivních dokumentech z Prahy a Mariboru

s. 88–104

| detail |

Filip Suchomel

Oriental Salon in Liběchov Chateau and the Sources for Its Painted Decoration

Orientální salon zámku v Liběchově a předlohy pro jeho malířskou výzdobu

s. 72–87

| detail | PDF |

Návraty

Tomáš Murár

Tak pravil Arthur C. Danto. O možnostech vlivu filosofie Friedricha Nietzscheho v uvažování o konci (dějin) umění

s. 105–109

Recenze

Eva Skopalová

Georges Didi-Huberman, Ninfa profunda 

s. 110–112

Aleš Mudra

Jan Chlíbec, Bernardinské slunce nad českými zeměmi

s. 115–118

Jana Zapletalová

Radka Nokkala Miltová, Ve společenství bohů a hrdinů

s. 119–121

Lada Hubatová-Vacková

Daniela Kramerová (ed.), Retromuseum Cheb: životní styl a design v ČSSR

s. 121–125

Tomáš Pospiszyl

Kateřina Svatoňová, Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery

s. 125–127

Anotace

s. 128–131

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

s. 132–133

Česká resumé / English Summaries

s. 134–139

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

s. 140–141

Marcin Szyma

Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

s. 113–115