The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1-2/2018

Articles

Ivo Hlobil

Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbildern — ein
autochthones Motiv des böhmischen Schönen Stils und seine religiöse Funktion

The Engraved Veils of Madonnas and Pietas. An Autochthonic Motif of the Bohemian Beautiful Style and its Religious Function

p. 2–35

| detail |

Tomáš Winter

Sova a papír na hřebíku. Zátiší Karla Purkyně jako skrytá alegorie?

An Owl and a Paper on a Nail Still Life by Karel Purkyně as a Hidden Allegory?

p. 36–42

| detail |

Lucia Kvočáková

Anton Jaszusch. Umělec jako nástroj mocenských vztahů

Anton Jaszusch. The Artist as an Instrument of Power Relations

p. 43–59

| detail |

Reports

Eliška Fučíková

Zeichnungszyklus der Habsbuger Herrscher im Nationalarchiv in Prag — Werkstatt Jörg Breu ml., Hans Tirol und dessen Wirken in Böhmen

The Cycle of Drawings of the Habsburg Rulers in the National Archive in Prague. The Workshop of Jörg Breu the Younger, Hans Tirol and his Activity in Bohemia

p. 60–71

| detail |

Monika Pemič

Die Pläne vom Narodni dom in Maribor im Archiv des Národní technické muzeum in Prag und die Probleme ihrer Datierung

Jan Vejrych’s Narodni Dom in the Slovenian City Maribor. A Study Based on Archival Documents in Prague and Maribor

p. 88–104

| detail |

Filip Suchomel

Oriental Salon in Liběchov Chateau and the Sources for Its Painted Decoration

Orientální salon zámku v Liběchově a předlohy pro jeho malířskou výzdobu

p. 72–87

| detail |

Retrospections

Tomáš Murár

Tak pravil Arthur C. Danto. O možnostech vlivu filosofie Friedricha Nietzscheho v uvažování o konci (dějin) umění

p. 105–109

Reviews

Eva Skopalová

Georges Didi-Huberman, Ninfa profunda 

p. 110–112

Aleš Mudra

Jan Chlíbec, Bernardinské slunce nad českými zeměmi

p. 115–118

Jana Zapletalová

Radka Nokkala Miltová, Ve společenství bohů a hrdinů

p. 119–121

Lada Hubatová-Vacková

Daniela Kramerová (ed.), Retromuseum Cheb: životní styl a design v ČSSR

p. 121–125

Tomáš Pospiszyl

Kateřina Svatoňová, Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery

p. 125–127

Annotations

s. 128–131

Acquisitions of Art History Sources

p. 132–133

Česká resumé / English Summaries

p. 134–139

Editing Principles for Publications in Umění/Art

p. 140–141

Marcin Szyma

Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

p. 113–115