Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2021

Články

Jaroslav Zeman

„Mosty do minulosti.“ Specifika architektury českých Němců a její inspirační zdroje na příkladu severních Čech

‘Bridges to the Past’: The Specific Properties of Bohemian German Architecture and its Sources of Inspiration in the Case of Northern Bohemia

s. 2–22

| detail |

Bronislava Rokytová

Groszův automobil na lodi a Bertovy stokoruny na pokuty. Opomenutý
umělec Josef Justus alias známý antinacistický karikaturista Bert

Grosz’s Car on a Ship and Bert’s Hundred Crown Notes for Fines:
The Forgotten Artist Joseph Jusztusz, aka the Well-Known anti-Nazi Caricaturist Bert

s. 23–43

| detail |

Aleksandra Paradowska

‘Hitler’s Officials at Home’ in Germany-Occupied Poland

„Hitlerovi nacističtí funkcionáři doma“ v okupovaném Polsku

s. 44–66

| detail |

Zprávy

Daniela Rywiková

Hanging at the Crossroads: The Crucifixion in the Prague Edition of Mater verborum

Na rozcestí. Ukřižování v pražské edici Mater verborum

s. 67–79

| detail |

Andrzej Kozieł

The painting by Johann Franz de Backer The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious in the Collegiate Church of the Holy Cross: On the First Temporary Painting Show in Wrocław

Obraz Johanna Franze de Backera Nalezení těla knížete Jindřicha II. Pobožného v kolegiátním kostele sv. Kříže. O první malířské výstavě
ve Vratislavi

s. 80–91

| detail |

Archiv

Ondřej Vodička

Štěpán ze Staňkova a kauza pokladu kapituly Všech svatých na Pražském hradě za husitských válek

Štěpán of Staňkov and the Case of the Treasure of the Chapter of All Saints at Prague Castle during the Hussite Wars

s. 92–98

| detail |

Recenze

Tereza Johanidesová

Krista Kodres — Kristina Jõekalda — Michaela Marek (eds), A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades

s. 103–107

Jan Salava

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

s. 108–111

Sylva Dobalová — Petr Uličný

Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at The Imperial Court

s. 112–116

Anežka Mikulcová

Václav Hájek, Obzory a ruiny: Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě

s. 116–119

Katarína Beňová

Roman Prahl, Chitussi

s. 119–122

Martin Hrdina

Ivo Habán (ed.), Nové realismy. Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

s. 122–124

Anotace

s. 125–128

Česká resumé / English summaries

s. 129–134

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

s. 135

Rozhovor

Eva Janáčová

Vladimir Levin in Conversation with Eva Janáčová 

s. 99–102