Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Andrzej Kozieł

The painting by Johann Franz de Backer The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious in the Collegiate Church of the Holy Cross: On the First Temporary Painting Show in Wrocław

Článek pojednává o výstavě monumentálního obrazu Nalezení těla knížete Jindřicha II. Pobožného od Johanna Franze de Backera (Antverpy, 1680 — po roce 1737), dvorního malíře vratislavského biskupa Franze Ludwiga von der Pfalz-Neuburga. Konala se v kolegiátním kostele sv. Kříže ve Vratislavi v červenci roku 1728 a malba byla po jejím skončení předána do benediktinského kostela Povýšení sv. Kříže a sv. Hedviky v Lehnickém Poli. Výstavu, na kterou upozorňovaly regionální noviny Schlesischer Nouvellen-Courier, navštěvovaly davy vratislavských obyvatel a obšírně ji komentovali odborníci a milovníci umění. Promyšlenou prezentaci výjimečného uměleckého díla zorganizoval s nejvyšší pravděpodobností sám de Backer, vynikající malíř a znalec evropské malby, jenž působil na mnoha evropských dvorech. Výstava nepředstavovala pouze uměleckou hodnotu, ale měla také ideologický význam spojený s kultem knížete Jindřicha II. Pobožného jako křesťanského mučedníka, který položit svůj život v bitvě u Lehnice v roce 1241 při obraně křesťanské víry před mongolskou armádou. V období vyhroceného náboženského konfliktu mezi slezskou protestantskou většinou a katolíky podporovanými habsburskými úřady sloužila osobnost Jindřicha II. Pobožného jako symbol boje proti nekatolíkům. Tato prezentace obrazu v kolegiátním kostele sv. Kříže se stala vůbec první krátkodobou výstavou ve Vratislavi, uspořádána byla navíc mnohem dříve, než se ve střední Evropě začaly konat každoroční přehlídky uměleckých děl. U umělců činných ve Slezsku však neměla žádnou odezvu až do roku 1862, kdy vratislavský biskup Heinrich Förster, výjimečný patron a milovník umění, uspořádal výstavu obrazu Vidění svaté Hedviky od vynikajícího düsseldorfského malíře Karla Müllera, který byl určen pro farní kostel sv. Hedviky ve Frankenštejně (Ząbkowice Śląskie-Sadlno).

Andrzej Kozieł: andrzej.koziel@uwr.edu.pl


< zpět