The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2021

Articles

Jaroslav Zeman

‘Bridges to the Past’: The Specific Properties of Bohemian German Architecture and its Sources of Inspiration in the Case of Northern Bohemia

„Mosty do minulosti.“ Specifika architektury českých Němců a její inspirační zdroje na příkladu severních Čech

pp. 2–22

| detail |

Bronislava Rokytová

Grosz’s Car on a Ship and Bert’s Hundred Crown Notes for Fines: The Forgotten Artist Joseph Jusztusz, aka the Well-Known anti-Nazi Caricaturist Bert

Groszův automobil na lodi a Bertovy stokoruny na pokuty. Opomenutý
umělec Josef Justus alias známý antinacistický karikaturista Bert

pp. 23–43

| detail |

Aleksandra Paradowska

‘Hitler’s Officials at Home’ in Germany-Occupied Poland

„Hitlerovi nacističtí funkcionáři doma“ v okupovaném Polsku

pp. 44–66

| detail |

Reports

Daniela Rywiková

Hanging at the Crossroads: The Crucifixion in the Prague Edition of Mater verborum

Na rozcestí. Ukřižování v pražské edici Mater verborum

pp. 67–79

| detail |

Andrzej Kozieł

The painting by Johann Franz de Backer The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious in the Collegiate Church of the Holy Cross: On the First Temporary Painting Show in Wrocław

Obraz Johanna Franze de Backera Nalezení těla knížete Jindřicha II.
Pobožného v kolegiátním kostele sv. Kříže. O první malířské výstavě
ve Vratislavi

pp. 80–91

| detail |

Archives

Ondřej Vodička

Štěpán of Staňkov and the Case of the Treasure of the Chapter of All Saints at Prague Castle during the Hussite Wars

Štěpán ze Staňkova a kauza pokladu kapituly Všech svatých na Pražském hradě za husitských válek

pp. 92–98

| detail |

Reviews

Tereza Johanidesová

Krista Kodres — Kristina Jõekalda — Michaela Marek (eds), A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades

pp. 103–107

Jan Salava

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

pp. 108–111

Sylva Dobalová — Petr Uličný

Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at The Imperial Court

pp. 112–116

Anežka Mikulcová

Václav Hájek, Obzory a ruiny: Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě

pp. 116–119

Katarína Beňová

Roman Prahl, Chitussi

pp. 119–122

Martin Hrdina

Ivo Habán (ed.), Nové realismy. Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

pp. 122–124

Annotations

pp. 125–128

Česká resumé / English summaries

pp. 129–134

Editing Principles for Publications in Umění/Art

p. 136

Interview

Eva Janáčová

Vladimir Levin in Conversation with Eva Janáčová 

pp. 99–102