Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Objednávky pro Českou republiku

Česká pošta, s. p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, 
Příjem objednávek: www.periodik.cz, tel.: 800 300 302 (bezplatná linka České pošty), e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

Předplatné pro Slovensko

SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00  Praha 6 – Liboc, 
tel.: 266 313 523, e-mail: obchod@suweco.cz.

Zátiší 10, 811 07 Bratislava, 
tel.: +421 244 441 644, e-mail: obchod@suweco.sk. Elektronické objednávky: www.suweco.cz

Předplatné pro Polsko a Maďarsko

SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00  Praha 6 – Liboc,
tel.: 266 313 523, e-mail: obchod@suweco.cz

Předplatné pro další zahraniční destinace

Kubon & Sagner, Postfach, D 80328 München, 
fax: +49 89 54 218 218, e-mail: postmaster@kubon-sagner.de

Distribuce v knihkupectvích

Kosmas, V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice,
tel.: 226 529, 380, e-mail: sklad.kralupska@kosmas.cz
Lublaňská 34, 120 00 Praha 2, 
tel.: 222 510 749, e-mail: sklad@kosmas.cz

Volný prodej v knihkupectvích

Academia (Praha 1 – Václavské nám. 34, Národní 7, Na Florenci 3), Kosmas (Praha 1 – Perlová 3, Hradec Králové – Mánesova 781), Maťa – Aurora (Praha 1 – Opletalova 8), Torst (Praha 1 – Ostrovní 17), Neoluxor (Praha 1 – Václavské nám. 41), Fraktály (Praha 1 – Betlémské nám. 5), Seidl (Praha 1 – Štěpánská 26), Skleněná louka (Brno 2 – Kounicova 23), Na Hradbách (Ostrava 1 – Na Hradbách 4) a dalších vybraných obchodech.

Starší čísla lze zakoupit po telefonické domluvě v redakci časopisu.