Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Supplementum/2022

Články

Tereza Johanidesová

Štencovo Umění: časopis ve službách domácí výtvarné kultury (1918–1947)

Štenc’s Umění: a Journal in the Service of Domestic Visual Culture (1918–1947)

s. 3–35

| detail | PDF |

Bibliografie

Polana Bregantová

Umění. Sborník pro českou výtvarnou práci (říjen 1918 – duben 1949). Bibliografie

Umění. Sborník pro českou výtvarnou práci (October 1918 — April 1949). Bibliography

s. 37

| PDF |

Úvodní poznámka

s. 39

Přehled ročníků a čísel

s. 40–41

Autorská část

s. 42–117

Nerozluštěné šifry

s. 118

Nepodepsané texty

s. 119–238

Jmenný rejstřík

s. 239–251

Rejstřík šifer

s. 252

Místní rejstřík

s. 253–263