Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1997

Články

Martin Kubelík

Genius loci - enigma loci. Palladiovy vily v reálném prostředí a v I quattro libri dell'architettura

Genius loci - enigma loci. Palladio's Villas in the I quattro libri dell'architettura and on the Site

s. 518-529

Milan Pavlík

Velká kapitula (kaple sv. Benedikta) konventu v Plasech. Otázka autorství architektů J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhofera

Das Große Kapitel (St.-Bendikts-Kapelle) in Plasy. Fragen zur Urheberschaft G. B. Santinis und K. I. Dientzenhofers

s. 530-538

Luboš Lancinger - Pavel Vlček

Zapomenuté sídlo významného barokního diplomata. Příspěvek k poznání saských vlivů na českou barokní architekturu

Die vergessene Residenz eines bedeutenden Diplomaten der Barockzeit. Beitrag zur Klärung sächsischer Einflüsse auf die böhmische Barockarchitektur

s. 539-546

Pavel Zahradník

Archivní nálezy k dílu Jana Křtitele Matheye

Archiverkenntnisse über das Werk Jean Baptiste Matheys

s. 547-554

Pavel Vlček

Nové poznatky k dějinám servitského kostela archanděla Michaela na Starém Městě pražském

Neue Erkenntnisse zur Geschichte der Servitenkirche St. Michael in der Prager Altstadt

s. 555-561

Petr Kratochvíl

Čeští architekti v "exilu"

Czech Architects Abroad

s. 562-572

Pavel Preiss

"Modelly" Jana Jiřího Heinsche

Die "Modelle" Johann Georg Heinschs

s. 573-577

Milan Togner

Quadri inediti di Paolo Pagani in una collezione morava

Neznámé obrazy Paola Paganiho v moravské sbírce

s. 578-584

Jana Kybalová

Apoteóza Eleonory Ulriky Švédské ze slonoviny

Die Apotheose der Eleonore Ulrike von Schweden aus Elfenbein

s. 585-588

Zprávy

Pavel Vlček

K jubileu Věry Naňkové

s. 589-590

Polana Bregantová

Bibliografie Věry Naňkové 1992-1997

s. 590-591

Ivo Kořán

Neznámá veduta Prahy z druhé čtvrtiny 17. století

s. 591-592

Anketa

anketa

s. 592-593

Recenze

Jiří Pešek

Emile G. L. Schrijver - Falk Wiesemann (eds.), Die von Geldern Haggadah...

s.594-595

Jiřina Šedinová

Hagada rodiny von Geldern. K rukopisům iluminátorů z okruhu moravské písařské školy 18. století

s. 595-596

Vojtěch Lahoda

Petr Wittlich (ed.), Důvěrný prostor / nová dálka

s. 597-599

Jiří Šetlík

Lenka Bydžovská - Karel Srp (eds.), Český surrealismus1929-1953

s. 599-602

Rostislav Švácha

Tři výstavy o avantgardě a architektuře

s. 602-604

Z přírůstků uměleckohistorické literatuy

s. 605-607

Obsah XLV. ročníku Umění

s. 608-609