The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1997

Articles

Martin Kubelík

Genius loci - enigma loci. Palladiovy vily v reálném prostředí a v I quattro libri dell'architettura

Genius loci - enigma loci. Palladio's Villas in the I quattro libri dell'architettura and on the Site

pp. 518-529 (English summary)

Milan Pavlík

Velká kapitula (kaple sv. Benedikta) konventu v Plasech. Otázka autorství architektů J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhofera

An Important Phase (the St Benedict Chapel) in the Plasy Convent. The Question of Authorship of the Architects G.B. Santini and K.I. Dientzenhofer

pp. 530-538 (German summary)

Luboš Lancinger - Pavel Vlček

Zapomenuté sídlo významného barokního diplomata. Příspěvek k poznání saských vlivů na českou barokní architekturu

The Forgotten Residence of an Important Baroque Diplomat. Contribution to the Recognition of Saxon Influences on Czech Baroque Architecture

pp. 539-546 (German summary)

Pavel Zahradník

Archivní nálezy k dílu Jana Křtitele Matheye

Archival Findings on the Work of Jean Baptiste Mathey

pp. 547-554 (German summary)

Pavel Vlček

Nové poznatky k dějinám servitského kostela archanděla Michaela na Starém Městě pražském

New Remarks on the History of the Servite Church of Archangel Michael in Prague's Old Town Square

pp. 555-561 (German summary)

Petr Kratochvíl

Čeští architekti v "exilu"

Czech Architects Abroad

pp. 562-572 (English summary)

Pavel Preiss

"Modelly" Jana Jiřího Heinsche

Johann Georg Heinsch's "Models"

pp. 573-577 (German summary)

Milan Togner

Quadri inediti di Paolo Pagani in una collezione morava

Unknown Paintings of Paolo Pagani in the Moravian Collection

pp. 578-584 (Czech summary)

Jana Kybalová

Apoteóza Eleonory Ulriky Švédské ze slonoviny

The Ivory Apotheosis of Eleanor Ulrica of Sweden

pp. 585-588 (German summary)

News

Pavel Vlček

K jubileu Věry Naňkové

On the Occasion of Věra Naňková's Anniversary

pp. 589-590

Polana Bregantová

Bibliografie Věry Naňkové 1992-1997

Bibliography of Věra Naňková from 1992-1997

pp. 590-591

Ivo Kořán

Neznámá veduta Prahy z druhé čtvrtiny 17. století

Unknown View of Prague from the Second Quarter of the 17th Century

pp. 591-592

Questionnaire

Questionnaire

pp. 592-593

Reviews

Jiří Pešek

Emile G. L. Schrijver - Falk Wiesemann (eds.), Die von Geldern Haggadah...

pp.594-595

Jiřina Šedinová

Hagada rodiny von Geldern. K rukopisům iluminátorů z okruhu moravské písařské školy 18. století

pp. 595-596

Vojtěch Lahoda

Petr Wittlich (ed.), Důvěrný prostor / nová dálka

pp. 597-599

Jiří Šetlík

Lenka Bydžovská - Karel Srp (eds.), Český surrealismus1929-1953

pp. 599-602

Rostislav Švácha

Tři výstavy o avantgardě a architektuře

pp. 602-604

Z přírůstků uměleckohistorické literatuy

pp. 605-607

Obsah XLV. ročníku Umění

pp. 608-609