Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1996

Články

Jindřich Vybíral

Polibek ropuchy. Diskuse o architektuře 19. století

Kissing the Toad. A Discussion of nineteeth-Century Architecture

s. 483-498

Taťána Petrasová

The origins of Prague neo-Gothic Architecture

Počátky neogotické architektury v Praze

s. 499-513

Helena Lorenzová

Music for the Eyes. Bolzano‘s Theory of the fine Arts

Hudba pro oči. Bolzanova teorie výtvarného umění

s. 514-519

Roman Prahl – Tamara Bissel

The „Nation for itself“ in the Curtain for the Czech National

Theater

„Národ sobě“ na oponě Národního divadla

s. 520-539

Pavel Šopák

Josef Vojtěch Hellich a náboženská malba. Poznámky k tématu

Josef Vojtěch Hellich and religion Painting: A few Notes

s. 540-548

Archiv

Petr Wittlich

Tvůrčí osobnost Josefa Mánesa a 20. století

The creative Personality of Josef Mánes and the 20th Century

s. 549-554

Zprávy

Mojmír Horyna

Životní jubileum Dobroslava Líbala

s. 555-558

Daniela Houšková

Bibliografie Dobroslava Líbala 1986-1996

s. 558-562

Klára Benešovská, Milada Studničková

Západní Čechy v době pozdního a vrcholného středověku

s. 562-565

Recenze

Ladislav Kesner st.

Vojtěch svobodný pán Lanna – sběratel, mecenáš a podnikatel = Vojtěch baron Lanna. Collector, Patron and Entrepreuneur 

s. 566-569

Otto M. Urban

Sursum 1910-1912

s. 569-570

Otto M. Urban

Odilon Redon, Samommluvy

s. 570-572

Tomáš Hříbek

Dvakrát nový Arthur Danto

s. 572-577

Miroslav Petříček

Opakované příběhy. Tradice v novém

s. 577-578

Jan Royt

Umělecká díla Karolina

s. 578-580

Elizabeth Clegg

Nagybányai Szábad Festoiskolat

s. 580-583

Karel Holešovský

Das böhmische Glas 1700-1950

s. 583-585

Publikace redakci zaslané

s. 587

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 587-588

Dariusz Konstantynov

Nová encyklopedie českého výtvarného umění

s. 585-586