The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1996

Articles

Jindřich Vybíral

Polibek ropuchy. Diskuse o architektuře 19. století

Kissing the Toad. A Discussion of nineteeth-Century Architecture

pp. 483-498

Taťána Petrasová

The origins of Prague neo-Gothic Architecture

Počátky neogotické architektury v Praze

pp. 499-513

Helena Lorenzová

Music for the Eyes. Bolzano‘s Theory of the fine Arts

Hudba pro oči. Bolzanova teorie výtvarného umění

pp. 514-519

Roman Prahl – Tamara Bissel

The „Nation for itself“ in the Curtain for the Czech National

Theater

„Národ sobě“ na oponě Národního divadla

pp. 520-539

Pavel Šopák

Josef Vojtěch Hellich a náboženská malba. Poznámky k tématu

Josef Vojtěch Hellich and religion Painting: A few Notes

pp. 540-548

Archives

Petr Wittlich

Tvůrčí osobnost Josefa Mánesa a 20. století

The creative Personality of Josef Mánes and the 20th Century

pp. 549-554

News

Mojmír Horyna

Životní jubileum Dobroslava Líbala

pp. 555-558

Daniela Houšková

Bibliografie Dobroslava Líbala 1986-1996

pp. 558-562

Klára Benešovská, Milada Studničková

Západní Čechy v době pozdního a vrcholného středověku

pp. 562-565

Reviews

Ladislav Kesner st.

Vojtěch svobodný pán Lanna – sběratel, mecenáš a podnikatel = Vojtěch baron Lanna. Collector, Patron and Entrepreuneur 

pp. 566-569

Otto M. Urban

Sursum 1910-1912

pp. 569-570

Otto M. Urban

Odilon Redon, Samommluvy

pp. 570-572

Tomáš Hříbek

Dvakrát nový Arthur Danto

pp. 572-577

Miroslav Petříček

Opakované příběhy. Tradice v novém

pp. 577-578

Jan Royt

Umělecká díla Karolina

pp. 578-580

Elizabeth Clegg

Nagybányai Szábad Festoiskolat

pp. 580-583

Karel Holešovský

Das böhmische Glas 1700-1950

pp. 583-585

Publikace redakci zaslané

p. 587

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

pp. 587-588

Dariusz Konstantynov

Nová encyklopedie českého výtvarného umění

pp. 585-586