Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/1997

Články

Jiří Svoboda

Gravettské umění na Moravě: reflexe světa paleolitických lovců

Gravettian Art in Moravia: Reflections of the World of Paleolithic Hunters

s. 410-419

Larry Silver

The Influence of Anxiety: The Agony in the Garden as Artistic Theme in the Era of Dürer

Vliv úzkosti: Kristus na hoře Olivetské jako umělecké téma Dürerovy doby

s. 420-429

Otto M. Urban

Procházkovo prostibolo a Hlaváčkova duše

Procházka's Bawdy-House and Hlaváček's Soul

s. 430-444

Roman Prahl

Hagenbund a Mánes: mezi Vídní a Prahou

Hagenbund und Mánes-Verein: zwischen Wien und Prag

s. 445-460

Andrea Hollmann

Ein Joint-Venture des Expressionismus: Dresden - Prag 1920/1921

Joint-venture expresionismu: Drážďany - Praha 1920/1921

s. 461-476

Lenka Bydžovská

"Vidíte něco?" zeptal se Poussin... Informe, Bataille a čeští surrealisté

"Can you see anything?" Poussin asked... Informe, Bataille and the Czech Surrealists

s. 477-488

Archiv

Antonín Hartmann - Bohumír Mráz

Boudník - Medek, dodatek ke korespondenci, a další Texty pro Mikuláše Medka

s. 489-500

Anketa

anketa

s. 501-503

Polemika

Karel Stejskal

Sborník Kultura středověku a jeho recenze

s. 503-506

Zprávy

Jiří Roháček

Dva sborníky dvou epigrafických konferencí

s. 506-508

Recenze

Taťána Petrasová

Historická a salonní malba znovu na výstavách Národní galerie v Praze

s. 508-511

Petr Wittlich

Vojtěch Lahoda, Český kubismus

s. 511-512

Jiří Roháček

Joanna Dziubkova, Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych

s. 512-513

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 514-516