The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/1997

Articles

Jiří Svoboda

Gravettské umění na Moravě: reflexe světa paleolitických lovců

Gravettian Art in Moravia: Reflections of the World of Paleolithic Hunters

pp. 410-419 (English summary)

Larry Silver

The Influence of Anxiety: The Agony in the Garden as Artistic Theme in the Era of Dürer

Vliv úzkosti: Kristus na hoře Olivetské jako umělecké téma Dürerovy doby

pp. 420-429 (Czech summary)

Otto M. Urban

Procházkovo prostibolo a Hlaváčkova duše

Procházka's Bawdy-House and Hlaváček's Soul

pp. 430-444 (English summary)

Roman Prahl

Hagenbund a Mánes: mezi Vídní a Prahou

Hagenbund and Mánes: between Vienna and Prague

pp. 445-460 (German summary)

Andrea Hollmann

Ein Joint-Venture des Expressionismus: Dresden - Prag 1920/1921

Joint-Venture Expressionism: Dresden - Prague 1920/1921

pp. 461-476 (Czech summary)

Lenka Bydžovská

"Vidíte něco?" zeptal se Poussin... Informe, Bataille a čeští surrealisté

"Can you see anything?" Poussin asked... Informe, Bataille and the Czech Surrealists

pp. 477-488 (English summary)

Archives

Antonín Hartmann - Bohumír Mráz

Boudník - Medek, dodatek ke korespondenci, a další Texty pro Mikuláše Medka

Boudník - Medek, Addendum to the Letters and Other Texts for Mikuláš Medek

pp. 489-500

Questionnaire

Questionnaire

pp. 501-503

Polemics

Karel Stejskal

Sborník Kultura středověku a jeho recenze

The Culture of the Middle Ages Anthology and Its Review

pp. 503-506

News

Jiří Roháček

Dva sborníky dvou epigrafických konferencí

Two Anthologies of Two Epigraphic Conferences

pp. 506-508

Reviews

Taťána Petrasová

Historická a salonní malba znovu na výstavách Národní galerie v Praze

pp. 508-511

Petr Wittlich

Vojtěch Lahoda, Český kubismus

pp. 511-512

Jiří Roháček

Joanna Dziubkova, Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych

pp. 512-513

New Additions to Literature on Art History

pp. 514-516