Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2012

Články

Pavel Kalina

Hericiis et leporibus: Giovanni Bellini's St Jerome in Washington and the Idea of the Hermit's Life in Italy and Central Europe in the Early 16th Century

Hericiis et leporibus: Belliniho sv. Jeroným ve Washingtonu a idea poustevnického života v Itálii a ve střední Evropě na počátku 16. století

s. 346-362

| detail |

Kateřina Horníčková - Michal Šroněk

The Bydžov Altarpiece and Its Denominational Transformations

Archa bydžovská a její konfesní proměny

s. 363-383

| detail | PDF |

Mariana Holá

Fascinován průmyslem. Fotografické práce Vladimíra Hipmana ze třicátých až padesátých let 20. století

A Fascination with Industry: The Photography of Vladimír Hipman between the 1930s and the 1950s

s. 384-400

| detail |

Zprávy

Igor Fogaš - Ivo Hlobil

Oplakávání od brněnských minoritů: restaurování a interpretace

The Brno Relief of The Mourning of Christ: Restoration and Interpretation

s. 401-407

| detail |

Archiv

Jiří Padrta (ed. Martina Hrabová)

Poezie lepených papírů


The Poetry of Glued Paper

s. 408-424

| detail |

Recenze

Ernő Marosi

Susanne Rischpler - Maria Theisen (edd.), Inspiration - Rezeption. Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts

s. 425-427

Christiaan Jörg

Filip Suchomel - Marcela Suchomelová, ... and the Chinese Cliffs Emerged out of the Mist: Perception and Image of China in Early Photographs

s. 428-431

Petr Wittlich

Lenka Bydžovská - Karel Srp (edd.), Alfons Mucha, Slovanská epopej

s. 431-432

Christopher Long

Jindřich Chatrný - Dagmar Černoušková (edd.), Brněnské stopy Adolfa Loose. - Petr Domanický - Petr Jindra (edd.), Loos. Plzeň. Souvislosti / Loos. Pilsen. Connections

s. 432-435

Anotace

s. 436-438 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 438-441 

Česká resumé / English Summaries

s. 442-446