Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Padrta (ed. Martina Hrabová)

Poezie lepených papírů

Text Jiřího Padrty vznikl pravděpodobně v roce 1964 a patrně byl zamýšlen jako obsáhlý časopisecký článek, doplněný obrazovou přílohou s převažujícími ukázkami aktuální české koláže.


< zpět