Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2009

Články

Alexandra Gajewski

A Post-mortem for the Gothic Narrative: The Study of Gothic Architecture in the Duchy of Burgundy

Pitva příběhu gotiky: studie o gotické architektuře v burgundském vévodství

s. 426-437

| detail |

Ondřej Faktor

Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku

Late Gothic Mural Paintings in Křištín, Štěpánovice, Luby a Myslív in the Klatovy Region

s. 438-452

| detail |

Lada Hubatová-Vacková

Vulcan's Engagement to Venus: Alois Studnička's Venture into the Applied Arts

Zásnuby Vulkána s Venuší: Alois Studnička a počátky uměleckého průmyslu

s. 453-468

| detail | PDF |

Lukáš Bártl

Skupina VOX

VOX Group

s. 469-476

| detail |

Archiv

Vendula Hnídková (ed.)

Chtivost architektury. Autobiografické zápisky Pavla Janáka

The Avidness of Architecture: The Autobiographical Notes of Pavel Janák

s. 477-494

| detail |

Recenze

Miroslav Petříček

Josef Vojvodík, Povrch, skrytost, ambivalence: manýrismus, baroko a (česká) avantgarda

s. 495-496

Pavel Scheufler

Petra Trnková, Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914

s. 496-498

Lenka Pastýříková

Petr Wittlich, Jan Štursa

s. 498-500

| detail |

Matthew S. Witkovsky

Jindřich Toman, Foto/montáž tiskem. Photo/Montage in Print

s. 500-503

Anotace

s. 503-505 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 506-508 

Česká resumé / English Summaries

s. 509-513