Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ondřej Faktor

Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku

Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Lubech, Štěpánovicích a Myslívi na Klatovsku pojí doba vzniku těsně kolem roku 1500, hojné uplatnění šablonového dekoru a iluzivních prvků, a kromě maleb v Myslívi dokonce autorství jedné malířské dílny. V kostele sv. Matouše v Křištíně budí pozornost na východní zdi lodi zčásti odkrytá malba Assumpty na iluzivní konzole a monumentální postavy proroků a andělů s nápisovými páskami na klenbě presbytáře. Proroci byly toutéž dílnou namalováni také do špalet triumfálního oblouku kostela sv. Michaela ve Štěpánovicích. Oblouk je směrem do lodi rámován malovanou archivoltou s masivními kraby a nalevo od oblouku se objevují zlomky iluzivní archy. Malíři realizovali iluzivní retábly a archivoltu oblouku také v lodi kostela sv. Mikuláše v Lubech. Jeden retábl reprezentuje postava sv. Anežky, druhý Assumpta s Ježíškem, doprovázená ze stran sv. Apolenou a Barborou, jež stojí na malovaných konzolách. Ty se objevují ještě pod nohama svatých biskupů na jižní stěně presbytáře. Výklenek svatostánku v protější zdi byl výtvarně a ideově zvýrazněn malovaným tabernáklem, z něhož přetrvala jen fiála a barevné zlomky. Příbuzná památka v podobě velkolepé tabernákulové malby, imitující řezbářskou produkci, vyplňuje severní stěnu presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Myslívi. Tabernákl vyplněný kružbami završil malíř postavou Madony s dítětem a anděly po stranách. Formální vazby nástěnných maleb ve všech čtyřech kostelech vedou především k norimberskému malířství a řezbářství druhé poloviny 15. století i k dobové grafice (rytecké návrhy monstrancí ap.). Stylová analýza potvrdila datování maleb ve všech čtyřech lokalitách do doby těsně kolem roku 1500.


< zpět