Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2021

Články

Petr Uličný

Erotica & sapientia. Rudolf II’s Early Years at Prague Castle

Erotica & sapientia. První léta Rudolfa II. na Pražském hradě

s. 390–415

| detail |

Jindřich Vybíral

František Schmoranz Jr. and the Reception of Islamic Architecture in Central Europe

František Schmoranz mladší a recepce islámské architektury ve střední Evropě

s. 416–437

| detail |

Viktorie Vítů

Vilém Santholzer: vědec a avantgardista mezi krásou stroje a záření

Vilém Santholzer: Scientist and Avant-gardist between the Beauty of the Machine and Radiation

s. 438–457

| detail |

Zprávy

Petr Skalický

Bludištěm světa? K motivu malby labyrintu románského portálu klášterního kostela v Plasích

The Labyrinth of the World? The Theme of a Painting of a Labyrinth on the Romanesque Portal of the Monastery Church in Plasy

s. 458–473

| detail |

Archiv

Jindřich Vybíral

„Ja habibi…“. Z korespondence Františka Schmoranze mladšího

‘Ya Habibi…’ From the Correspondence of František Schmoranz Jr.

s. 474–483

| detail |

Simona Bérešová

Im Netzwerk der europäischen Moderne. Die Korrespondenz zwischen František Kalivoda und Hannah Höch

V síti evropského modernismu. Korespondence mezi Františkem Kalivodou a Hannah Höchovou

s. 484–496

| detail |

Recenze

Anotace

Česká resumé / English summaries

Jan Dienstbier

Ema Součková, Výzdoba Hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory

s. 500–503

Marcela Hanáčková

Martin Strakoš, Ostravská sídliště. Urbanismus, architektura, umění a památkový potenciál

s. 512–515

Eva Čapková

Eva Bendová — Petra Kolářová — Otto M. Urban, Dřevořez/Woodcut

s. 504–506

Pedith Pui Chan

Michaela Pejčochová, Emissary from the Far East

s. 507–509

Karel Thein

Richard Shiff , Sensuous Thoughts: Essays on the Work of Donald Judd

s. 497–500

Terezie Nekvindová

Veronika Rollová, Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)

s. 510–512

Obsah LXIX. ročníku Umění/Art