Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Simona Bérešová

Im Netzwerk der europäischen Moderne. Die Korrespondenz zwischen František Kalivoda und Hannah Höch

Příspěvek se věnuje korespondenci z let 1932–1935 mezi brněnským rodákem Františkem Kalivodou (1913–1971) a berlínskou umělkyní Hannah Höchovou (1889–1978). Dopisy, uložené v Muzeu města Brna a Berlinische Galerie, informují o jejich přátelství a spolupráci, které se manifestovaly v podobě publikování textů a fotomontáží Höchové v československých časopisech i v její samostatné výstavě v Brně – vše v režii Kalivodově. Zároveň jejich korespondence nabízí jedinečný náhled do fungování rozvětvené sítě evropského modernismu meziválečného období. Její výzkum pomáhá pochopit vzájemné vztahy mezi jednotlivými aktéry a odhalit jejich nadregionální propojení i lokální specifika. Rovněž přispívá k překonávání předsudků, k nimž patří například nerovný a závislý vztah „periferií“, do kterých se obvykle zařazuje celá střední a východní Evropa, na „centrech“, zpravidla západních metropolí jako Berlín či Paříž. Východiskem pro tuto studii je předpoklad, že aktéři z různých regionů se ovlivňovali rovnocenně a vzájemně. Dobrým příkladem pro takový nehierarchický vztah je právě kontakt mezi Hannah Höchovou, která je dnes součástí kánonu evropského modernismu, a Františkem Kalivodou, částečně historií zapomenutým.Kontakt na autora:

beresova.simona@gmail.com


< zpět