Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2019

Články

Blanka Kubíková

The Image of Princess and Queen Anne of Bohemia and Hungary in the Habsburg Dynasty Self-Presentation

Obraz Anny Jagellonské, české a uherské královny, v habsburské dynastické sebeprezentaci

s. 270–293

| detail |

Maria Männig

The ‘Cathedral’ — a Pathos Formula of Modernism

„Katedrála“. Modernistická formule patosu

s. 294–303

| detail |

Dita Dvořáková

Architektura a státní bytová politika v letech třetí Československé republiky (1945–1948)

Architecture and the State Housing Policy in the Years of the Third Czechoslovak Republic (1945–1948)

s. 304–319

| detail |

Zprávy

Peter Megyeši

The Trecento Angevin Polyptych, the Adoration of the Magi, and a Thirsty Servant

Anjouovský polyptych italského trecenta,Klanění tří králů a žíznivý sluha

s. 320–332

| detail |

Anna Hamrlová

Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce

Superiores generales: The Telč Collection of Paintings of Jesuit Generals in the Context of Print Models, Conception and Function

s. 333–342

| detail |

Recenze

Eva Skopalová

Dan Karlholm — Keith Moxey (ed.), Time in the History of Art

s. 343–345

Daniela Rywiková

Aleš Mudra (ed.), V oplatce jsi všecken tajně, Praha 2017

s. 345–348

Dalibor Prix

Jakub Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420

s. 349–353

Tomáš Valeš

Andrzej Kozieł (ed.), Malarstwo barokowe na Śląsku

s. 353–357

Karel Thein

Hana Buddeus, Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století

s. 357–359

Anotace

s. 360–364

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 365–366

Česká resumé / English Summaries

s. 367–371