Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2008

Články

Zdeněk Kazlepka

The Portrait of Collaltino by Paolo Veronese, in the Light of the Reissue of Gaspara Stampa's Rime from 1738

Portrét Collaltina od Paola Veronese ve světle reedice Rime Gaspary Stampy z roku 1738

s. 182-192

| detail | PDF |

Blanka Kubíková

Interpretace dvojportrétu Marie Manrique Pernštejnské de Lara s nahým dítětem. Pozdní dílo Jakoba Seiseneggera?

An Interpretation of the Dual Portrait of Marie Manrique Pernštejn de Lara with a Naked Child: A Late Work of Jakob Seisenegger?

s. 193-205

| detail |

Tomáš Winter

Vodník a nevědomí

The Water Sprite and the Unconscious

s. 206-220

| detail |

Lenka Bydžovská - Karel Srp

Neptun ve skafandru

Neptune in a Diving Suit

s. 221-236

| detail |

Zprávy

Mahulena Nešlehová

K objevu Kubištových malířských skic z Florencie

The Discovery of Kubišta's Painting Sketches from Florence

s. 243-247

| detail |

Archiv

Vendula Hnídková

Viděno vlastníma očima. Nález neznámého konceptu autobiografie Pavla Janáka

In the Artist's Own Eyes: The Discovery of a Previously Unknown Draft Autobiography by Pavel Janák

s. 237-242

| detail |

Recenze

Kaliopi Chamonikola

Margit Stadlober, Der Wald in der Malerei und der Graphik des Donaustils

s. 247-251

Martin Krummholz

Andreas Kreul, Johann Bernhard Fischer von Erlach. Regie der Relation

s. 252-254

Jaromír Olšovský

Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Slezsko - perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. - Mateusz Kapustka - Jan Klípa - Andrzej Kozieł et al. (ed.), Slezsko - perla v České koruně. Historie - kultura - umění

s. 254-257

Marie Rakušanová

Karel Srp, Rudolf Kremlička. - Karel Srp (ed.), Rudolf Kremlička. O něm a s ním. Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi

s. 257-261

Anotace

s. 261-263 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 264-268 

Česká resumé / English Summaries

s. 269-274