The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2008

Articles

Zdeněk Kazlepka

The Portrait of Collaltino by Paolo Veronese, in the Light of the Reissue of Gaspara Stampa's Rime from 1738

Portrét Collaltina od Paola Veronese ve světle reedice Rime Gaspary Stampy z roku 1738

pp. 182-192

| detail |

Blanka Kubíková

Interpretace dvojportrétu Marie Manrique Pernštejnské de Lara s nahým dítětem. Pozdní dílo Jakoba Seiseneggera?

An Interpretation of the Dual Portrait of Marie Manrique Pernštejn de Lara with a Naked Child: A Late Work of Jakob Seisenegger?

pp. 193-205

| detail |

Tomáš Winter

Vodník a nevědomí

The Water Sprite and the Unconscious

pp. 206-220

| detail |

Lenka Bydžovská - Karel Srp

Neptun ve skafandru

Neptune in a Diving Suit

pp. 221-236

| detail |

Shorter notices

Mahulena Nešlehová

K objevu Kubištových malířských skic z Florencie

The Discovery of Kubišta's Painting Sketches from Florence

pp. 243-247

| detail |

Archives

Vendula Hnídková

Viděno vlastníma očima. Nález neznámého konceptu autobiografie Pavla Janáka

In the Artist's Own Eyes: The Discovery of a Previously Unknown Draft Autobiography by Pavel Janák

pp. 237-242

| detail |

Reviews

Kaliopi Chamonikola

Margit Stadlober, Der Wald in der Malerei und der Graphik des Donaustils

pp. 247-251

Martin Krummholz

Andreas Kreul, Johann Bernhard Fischer von Erlach. Regie der Relation

pp. 252-254

Jaromír Olšovský

Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Slezsko - perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. - Mateusz Kapustka - Jan Klípa - Andrzej Kozieł et al. (ed.), Slezsko - perla v České koruně. Historie - kultura - umění

pp. 254-257

Marie Rakušanová

Karel Srp, Rudolf Kremlička. - Karel Srp (ed.), Rudolf Kremlička. O něm a s ním. Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi

pp. 257-261

Annotations

pp. 261-263 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 264-268 

Česká resumé / English Summaries

pp. 269-274