Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2009

Články

Jana Zapletalová

Marat Icones, Dionýsius Strauss a koncepty výzdoby sídel hradiských premonstrátů

Marat Icones, Dionýsius Strauss and Concepts for the Decoration Paintings in the Residences of the Premonstratensians of Hradisko

s. 218-235

| detail |

Marie Platovská

Královské Vinohrady a jejich vývoj v 19. a 20. století

Royal Vinohrady and Its Urban Development in the 19th and 20th Centuries

s. 236-247

| detail |

Tomáš Winter

Cannibals in Bohemia

Kanibalové v Čechách

s. 248-260

| detail | PDF |

Milan Pech

Kýč v diskusi mezi lety 1938-1948

Discussions on Kitsch in the Years between 1938 and 1948

s. 261-272

| detail |

Zprávy

Milan Togner

Italské kresby z alba Marat Icones

Italian Drawings from the Album Marat Icones

s. 273-282

| detail |

Archiv

Jakub Potůček

Dopis Jana Kotěry Františku Ulrichovi ze dne 25. ledna 1910

A Letter from Jan Kotěra to František Ulrich Dated 25 January 1910

s. 282-286

| detail |

Recenze

Milada Studničková

Antje-Fee Köllermann, Conrad Laib. Ein spätgotischer Maler aus Schwaben in Salzburg

s. 286-288

Szilvia Bodnár

Alena Volrábová, Německá kresba 1540-1650. Die Deutsche Zeichnung 1540-1650

s. 288-289

Martina Šárovcová

Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16.-18. století

s. 290-292

Marcel Fišer

Vojtěch Lahoda, Emil Filla

s. 292-294

Anotace

s. 294-296 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 296-299 

Česká resumé / English Summaries

s. 300-305