Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2014

Články

Milada Studničková

Gens Fera. The Wild Men in the System of Border Decoration of the Bible of Wenceslas IV

Gens fera. Diví muži v systému bordurové výzdoby Bible Václava IV.

s. 214-239

| detail | PDF |

Daniela Štěrbová – Michal Patrný

Der immerwährende Kaiser – der Plan für die „Provinzkapitel“ in Braunau in dem sog. Dientzenhofer-Skizzenbuch

Císař stále přítomný. Plán ke zřízení sídla provinční kapituly v Broumově z tzv. Dientzenhoferovského skicáře

s. 240-250

| detail |

Štěpán Vácha

Imaginum elegantia. K estetické působivosti náboženského obrazu v českých zemích v 17. a 18. století

Imaginum elegantia: On the Aesthetic Quality of the Religious Image in the Czech Lands in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

s. 251-275

| detail |

Zprávy

Lenka Kužvartová

Domy hotelového typu jako aktualizace myšlenky kolektivního bydlení v šedesátých letech 20. století

Hotel-type Housing: The Updated Idea for Collective Housing in the 1960s

s. 276-290

| detail |

Recenze

Lubomír Konečný

Michael Ann Holly, The Melancholy Art

s. 291-293

Jan Klípa

Robert Suckale, Klosterreform und Buchkunst. Die Handschriften des Mettener Abtes Peter I. (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8201 und Clm 8201d)

s. 293-296

Milan Pech

Vendula Hnídková, Národní styl. Kultura a politika

s. 296-298

Karel Císař

Krzysztof Fijalkowski – Michael Richardson – Ian Walker, Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days

s. 299-301

| PDF |

Petr Wittlich

Jaromír Typlt, Ladislav Zívr / Ladislav Zívr, Deníky 1925–1932 / Ladislav Zívr, Deníky 1943–1944

s. 302-303

Anotace

s. 304-307

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 308-312

Česká resumé / English Summaries

s. 313-316