Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/1997

Články

Miroslav Petříček

Přehodnocení andělů: Klee, Benjamin a Angelus Novus

The re-evaluation of Angels: Klee, Benjamin and Angelus Novus

s. 236-239

Tomáš Hříbek

Magritte meets Kripkenstein

Schůzka Magritta s Kripkensteinem

s. 240-258

Josef Vojvodík

"No Apocalypse, not now." Symbolika a sémantika cyklu Apokalypsa Jindřicha Štyrského

"No Apokalypse, not now." Symbolism and Semantics in the Apokalypse series by Jindřich Štyrský

s. 259-279

Karel Srp

Exposing the Wall

O zdi

s. 280-297

Vojtěch Lahoda

The Melancholy of the Avant-Garde: Zdenek Rykr and Revision of Modernism

Melancholie avantgardy: Zdenek Rykr a revize modernismu

s. 298-324

Marie Platovská

Krejcarovo zubní muzeum

Krejcar's Tooth Museum

s. 325-329

Rostislav Švácha

K futuristickým motivům v české architektuře

Towards futuristic motifs in Czech architecture

s. 330-340

Archiv

Růžena Hamanová

Nezvalovy zápisy snů z roku 1935 a začátku roku 1936

s. 341-352

Antonín Hartmann - Bohumír Mráz

Boudník a Medek. Korespondence

s. 353-364

Jan M. Tomeš

Surrealistické malířství v českých zemích

Surrealist painting in the Czech lands

s. 364-372

Zprávy

Mahulena Nešlehová

Po břitu myšlenky. K životnímu jubileu Petra Wittlicha

s. 372-373

Polana Bregantová

Bibliografie Petra Wittlicha z let 1992-1997

s. 373-374

Darko Šimičić

Voyeuristic Peep

s. 375-377

Taťána Petrasová

Sex a tabu / Baue für die Nation

s. 378-381

Rozhovor

Tomáš Hříbek - Tomáš Pospiszyl

Rozhovor s A. C. Dantem: O filozofické metodě, Derridovi a posthistorickém umění

s. 381-385

Recenze

Lubomír Konečný

Michael Koortbojian, Myth, Meaning and Memory on Roman Sarcophagi

s. 385-388

Jaromír Homolka

František Fischer, Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí

s. 388-391

Klára Benešovská

Architektura gotycka w Polsce

s. 392-394

Aleš Filip

Friedrich B. Polleroß (ed.), Fischer von Erlach und die Wiener Barocktradition

s. 394-396

Vojtěch Lahoda

Josef Čapek: Třikrát, a ještě ne dost

s. 396-400

Klaus Spechtenhauser

Karel Teige - Architettura, Poesia. Praga 1900-1951

s. 400-403

Dalibor Prix

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy

s. 403-405

Ivo Hlobil

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy

s. 405-407