The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/1997

Articles

Miroslav Petříček

Přehodnocení andělů: Klee, Benjamin a Angelus Novus

The re-evaluation of Angels: Klee, Benjamin and Angelus Novus

pp. 236-239 (English summary)

Tomáš Hříbek

Magritte meets Kripkenstein

Schůzka Magritta s Kripkensteinem

pp. 240-258 (Czech summary)

Josef Vojvodík

"No Apocalypse, not now." Symbolika a sémantika cyklu Apokalypsa Jindřicha Štyrského

"No Apokalypse, not now." Symbolism and Semantics in the Apokalypse series by Jindřich Štyrský

pp. 259-279 (English summary)

Karel Srp

Exposing the Wall

O zdi

pp. 280-297 (Czech summary)

Vojtěch Lahoda

The Melancholy of the Avant-Garde: Zdenek Rykr and Revision of Modernism

Melancholie avantgardy: Zdenek Rykr a revize modernismu

pp. 298-324 (Czech summary)

Marie Platovská

Krejcarovo zubní muzeum

Krejcar's Tooth Museum

pp. 325-329 (English summary)

Rostislav Švácha

K futuristickým motivům v české architektuře

Towards futuristic motifs in Czech architecture

pp. 330-340 (English summary)

Archives

Růžena Hamanová

Nezvalovy zápisy snů z roku 1935 a začátku roku 1936

Nezval's Dream Books from 1935 and Beginning of 1936

pp. 341-352

Antonín Hartmann - Bohumír Mráz

Boudník a Medek. Korespondence

Boudník and Medek. Correspondence

pp. 353-364

Jan M. Tomeš

Surrealistické malířství v českých zemích

Surrealist painting in the Czech lands

pp. 364-372 (English summary)

News

Mahulena Nešlehová

Po břitu myšlenky. K životnímu jubileu Petra Wittlicha

On the Edge of Thought. On Occasion of Petr Wittlich's Lifetime Anniversary

pp. 372-373

Polana Bregantová

Bibliografie Petra Wittlicha z let 1992-1997

Bibliography of Petr Wittlich from 1992-1997

pp. 373-374

Darko Šimičić

Voyeuristic Peep

pp. 375-377

Taťána Petrasová

Sex a tabu / Baue für die Nation

pp. 378-381

Interview

Tomáš Hříbek - Tomáš Pospiszyl

Rozhovor s A. C. Dantem: O filozofické metodě, Derridovi a posthistorickém umění

Interview with A.C. Danto: On the Philosophical Method, Derrida and Post-historical Art

pp. 381-385

Reviews

Lubomír Konečný

Michael Koortbojian, Myth, Meaning and Memory on Roman Sarcophagi

pp. 385-388

Jaromír Homolka

František Fischer, Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí

pp. 388-391

Klára Benešovská

Architektura gotycka w Polsce

pp. 392-394

Aleš Filip

Friedrich B. Polleroß (ed.), Fischer von Erlach und die Wiener Barocktradition

pp. 394-396

Vojtěch Lahoda

Josef Čapek: Třikrát, a ještě ne dost

pp. 396-400

Klaus Spechtenhauser

Karel Teige - Architettura, Poesia. Praga 1900-1951

pp. 400-403

Dalibor Prix

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy

pp. 403-405

Ivo Hlobil

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy

pp. 405-407