Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2010

Články

Wilfried Franzen

"Quod in ecclesiis habeantur venerabiles imagines…" Zwei wiederentdeckte Jakobstafeln aus der Prager Hofkirche Sigismunds von Luxemburg?

"Quod in ecclesiis habeantur venerabiles imagines…" Dvě znovuobjevené deskové malby se svatým Jakubem z pražského královského kostela Zikmunda Lucemburského?

s. 190-209

| detail |

Veronika Horová

Pozdně středověká reprezentace šlechty a měšťanů Prachatic. Nově odkryté nástěnné malby v kostele sv. Jakuba

The Late Mediaeval Representation of Nobility and Townspeople in Prachatice: Newly Uncovered Murals in the Church of St James

s. 210-226

| detail |

Sven Spieker

Autonomy Degree Zero In Eastern European Art: Galeria Foksal's 'Introduction to a General Theory of Place'

Nulový stupeň autonomie v umění východní Evropy. Úvod do obecné teorie místa Galerie Foksal

s. 227-236

| detail |

Zprávy

Jana Zapletalová

Nově nalezené malby Carpofora Tencally v Olomouci

Recently Discovered Paintings by Carpoforo Tencalla in Olomouc

s. 237-242

| detail |

Karolína Fabelová

La collaboration entre Camille Mauclair et l'association Mánes, a l'occasion de l'exposition Henri Le Sidaner et Louis Dejean et de l'exposition des impressionnistes français a Prague

Spolupráce Camilla Mauclaira se spolkem Mánes u příležitosti výstavy Henri Le Sidanera a Louise Dejeana a výstavy francouzských impresionistů v Praze

s. 242-255

| detail |

Recenze

Ivo Hlobil

Milena Bartlová, Naše, národní umění. Studie z dějepisu umění

s. 255-256

Jan Klípa

Robert Suckale (ed.), Schöne Madonnen am Rhein

s. 256-261

Tomáš Knoz

Štěpán Vácha - Irena Veselá - Vít Vlnas - Petra Vokáčová, Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723

s. 261-263

Bertrand Schmitt

Savine Faupin - Christophe Boulanger - Nicolas Surlapierre (éd.), Hypnos. Images et inconscients en Europe (1900-1949)

s. 263-265

Anotace

s. 265-268 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 268-271 

Česká resumé / English Summaries

s. 272-275