Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karolína Fabelová

La collaboration entre Camille Mauclair et l'association Mánes, a l'occasion de l'exposition Henri Le Sidaner et Louis Dejean et de l'exposition des impressionnistes français a Prague

Francouzský kritik a spisovatel Camille Mauclair (1872-1945) byl ve svém mládí považován za jednoho z nejpřednějších literátů a významně se podílel na formování mezinárodního uměleckého prostředí. Proto také F. X. Šalda prosazoval od roku 1902 jeho články ve Volných směrech. Nicméně Mauclair se po roce 1905 začal odklánět od moderního umění, vůči kterému zastával velmi kritický postoj. Přestože si toho Šalda i umělci spolku Mánes byli vědomi, jejich spolupráce pokračovala. V květnu 1907 přijel na jejich pozvání do Prahy a přednesl zde tři přednášky o literatuře, hudbě a umění. V přednášce o Boji za svobodu ve francouzském umění od století XVI. do dnešních dnů se projevilo autorovo tíhnutí k národní francouzské tradici hraničící s nacionalismem. U příležitosti své pražské návštěvy, která tehdy představovala významnou kulturní i politickou událost, zahájil Mauclair výstavu obrazů Henriho Le Sidanera doplněnou sochami Louise Dejeana. Tvorba obou těchto umělců dobře vyhovovala jeho smýšlení, protože v sobě spojovala jak impresionistické, tak i symbolistické přístupy. Výstava se obešla bez většího ohlasu u českých umělců. Mauclair po svém odjezdu napsal několik článků o českém umění do francouzských časopisů, které však nebyly Mánesem přijaty s nadšením. Inspirován výstavou Vývoj impresionismu v malířství a sochařství, uspořádanou Juliem Meier-Graefem v roce 1903 ve Vídni, připravil Mánes na podzim roku 1907 výstavu francouzských impresionistů v Praze. Hlavním organizátorem byl Šalda a Mauclair, jehož pařížských kontaktů bylo k podobnému záměru třeba. Podařilo se shromáždit sto padesát obrazů, které, přestože nebyly prvotřídní kvality, dokázaly dobře ilustrovat umělecký vývoj posledních let. Výstava byla vyvrcholením spolupráce spolku Mánes s Mauclairem.


< zpět