Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2008

Články

Lenka Panušková

Die Velislav-Bibel in neuem Licht

Velislavova bible v novém světle

s. 106-118

| detail | PDF |

Klaus Merten

Die Altarprojekte für die beiden lutherischen Kirchen in Prag 1612-1620

Projekty oltářů pro oba luteránské kostely v Praze 1612-1620

s. 119-127

| detail |

Petr Wittlich

Smrt Orfeova

The Death of Orpheus

s. 128-133

| detail |

Marcela Hanáčková

Česká skupina CIAM po druhé světové válce

The Czech Group of CIAM since the Second World War

s. 134-148

| detail |

Recenze

Kaliopi Chamonikola

Olga Kotková, German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries: National Gallery in Prague: Illustrated Summary Catalogue II/1

s. 149-151

Jan Royt

Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby

s. 151-154

Olga Kotková

Ingrid Ciulisová, Paintings of the 16th Century Netherlandish Masters: Slovak Art Collections

s. 154-156

Tomáš Hlobil

Jiří Kroupa, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810

s. 156-159

Miroslav Petříček

Marie Rakušanová, Sabat nucených prací ve věznici vůle. Vlivy filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii

s. 159-160

Aleš Bičík

Darja Radović Mahečić, Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-IH. Modern Architecture in Croatia 1930´s

s. 160-162

Anotace

s. 162-165 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 166-170 

Česká resumé / English Summaries

s. 171-174