The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2008

Articles

Lenka Panušková

Die Velislav-Bibel in neuem Licht

The Velislav Bible in a New Light

pp. 106-118

| detail |

Klaus Merten

Die Altarprojekte für die beiden lutherischen Kirchen in Prag 1612-1620

Projects for Altars in Both Lutheran Churches in Prague 1612-1620

pp. 119-127

| detail |

Petr Wittlich

Smrt Orfeova

The Death of Orpheus

pp. 128-133

| detail |

Marcela Hanáčková

Česká skupina CIAM po druhé světové válce

The Czech Group of CIAM since the Second World War

pp. 134-148

| detail |

Reviews

Kaliopi Chamonikola

Olga Kotková, German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries: National Gallery in Prague: Illustrated Summary Catalogue II/1

pp. 149-151

Jan Royt

Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby

pp. 151-154

Olga Kotková

Ingrid Ciulisová, Paintings of the 16th Century Netherlandish Masters: Slovak Art Collections

pp. 154-156

Tomáš Hlobil

Jiří Kroupa, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810

pp. 156-159

Miroslav Petříček

Marie Rakušanová, Sabat nucených prací ve věznici vůle. Vlivy filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii

pp. 159-160

Aleš Bičík

Darja Radović Mahečić, Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-IH. Modern Architecture in Croatia 1930´s

pp. 160-162

Annotations

pp. 162-165 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 166-170 

Česká resumé / English Summaries

pp. 171-174