Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2010

Články

Arkadiusz Wojtyła

'Hoc signum erit in coelo.' On the Iconographical Programme of the Church of the Knights of the Cross with the Red Star by Charles Bridge in Prague

"Hoc signum erit in coelo." Poznámky k ikonografickému programu kostela křižovníků s červenou hvězdou u Karlova mostu v Praze

s. 102-122

| detail |

Martina Schneiderová

Prehistorie v díle Jaroslava Panušky

Pre-History in the Work of Jaroslav Panuška

s. 123-135

| detail |

Marie Platovská

Vznik panelového sídliště jako typu osídlení. Zástavba pražského Červeného vrchu

The Emergence of a Panel Housing Estate as a Type of Settlement: The Construction of Červený vrch in Prague

s. 136-152

| detail |

Zprávy

Jana Zapletalová

Karel Škréta: Notes from the Archives in Italy

Karel Škréta. Poznámky z italských archivů

s. 152-158

| detail | PDF |

Marek Pučalík - Tomáš Valeš

Neue Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs

Nová zjištění k pražské tvorbě Franze Antona Maulbertsche

s. 158-163

| detail | PDF |

Recenze

Václav Hájek

Miroslav Petříček, Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně (ne)pokročilé / Zbyněk Baladrán - Vít Havránek - Věra Krejčová (edd.), Atlas transformace

s. 164-166

Romuald Kaczmarek

Pavel Kalina, Benedikt Ried a počátky záalpské renesance

s. 166-168

Jonathan Blower

Theodor Brückler, Thronfolger Franz Ferdinand als Denkmalpfleger. Die Kunstakten der Militärkanzlei im österreichischen Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

s. 169-172

Benjamin Benus

Wendy A. Grossman, Man Ray, African Art, and the Modernist Lens

s. 172-174

Anotace

s. 175-178 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 178-181 

Česká resumé / English Summaries

s. 182-186