Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/1994

Články

On alien art and experiencing art fully: Gombrich – Kesner coresspondence 

O umění cizím a plném prožívání umění: korespondence Gombrich – Kesner

s. 107-115

Anežka Merhautová

Ikonografie Vjezdu do Jeruzaléma v tzv. Vyšehradském kodexu

The Iconography of the Entry into Jerusalem in the so-called Vyšehrad Codex

s. 116-119

Alena Vlasáková

Ikonografický program kostela Zvěstování Panny Marie, zv. Zrcadlová kaple, v pražském Klementinu

The Iconographic Programme of the Chapel of Annunciation of Our Lady in Prague Prague's Klementinum

s. 120-140

Václav Vančura

Jan Jiří Šlanzovský

Prague Baroque Sculptor Jan Jiří Šlanzovský

s. 141-156

Zprávy

Lubomír Slavíček

Drobné příspěvky k dějinám lobkowiczké obrazárny v Roudnici

s. 157-162

Antonín Jirka

Jan Rudolf Bys: Dvě lovecká zátiší na zámku Žleby

s. 162-164

Lubomír Slavíček

K činnosti Jana Bedřicha Kohla pro pražskou Loretu

s. 164-166

Miloš Suchomel

Příspěvek k biografii Jelínků z Kosmonos

s. 166-171

Marcela Mrázová

Josef Florian a vesfálští umělci

s. 171-174

Jiří Roháček

K aktuálnímu stavu vydávání ediční řady Die Deutschen Inschriften

s. 174-175

Petr Kratochvíl

Založeno Pražské gremium

s. 175-177

Recenze

Rudolf Chadraba

Ivo Hlobil – Eduard Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě

s. 178-179

Martin Zlatohlávek

Kresby Antona Kerna

s. 179-183