The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/1994

Articles

On alien art and experiencing art fully: Gombrich – Kesner coresspondence 

O umění cizím a plném prožívání umění: korespondence Gombrich – Kesner

pp. 107-115

Anežka Merhautová

Ikonografie Vjezdu do Jeruzaléma v tzv. Vyšehradském kodexu

The Iconography of the Entry into Jerusalem in the so-called Vyšehrad Codex

pp. 116-119

Alena Vlasáková

Ikonografický program kostela Zvěstování Panny Marie, zv. Zrcadlová kaple, v pražském Klementinu

The Iconographic Programme of the Chapel of Annunciation of Our Lady in Prague Prague's Klementinum

pp. 120-140

Václav Vančura

Jan Jiří Šlanzovský

Prague Baroque Sculptor Jan Jiří Šlanzovský

pp. 141-156

News

Lubomír Slavíček

Drobné příspěvky k dějinám lobkowiczké obrazárny v Roudnici

pp. 157-162

Antonín Jirka

Jan Rudolf Bys: Dvě lovecká zátiší na zámku Žleby

pp. 162-164

Lubomír Slavíček

K činnosti Jana Bedřicha Kohla pro pražskou Loretu

pp. 164-166

Miloš Suchomel

Příspěvek k biografii Jelínků z Kosmonos

pp. 166-171

Marcela Mrázová

Josef Florian a vesfálští umělci

pp. 171-174

Jiří Roháček

K aktuálnímu stavu vydávání ediční řady Die Deutschen Inschriften

pp. 174-175

Petr Kratochvíl

Založeno Pražské gremium

pp. 175-177

Reviews

Rudolf Chadraba

Ivo Hlobil – Eduard Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě

pp. 178-179

Martin Zlatohlávek

Kresby Antona Kerna

pp. 179-183