Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/1997

Články

Jaromír Homolka

Poznámky ke karlštejnským malbám

On the paintings at Karlštejn

s. 122-140

Ivo Hlobil

Heinrich IV. Parler und der Parlier Henrich

Stavební účty katedrály sv. Víta v Praze dokládají parléře Jindřicha, ne Jindřicha Parléře

s. 141-152

Jan Chlíbec

Ukřižovaný neznámé provenience a jeho vztah k tvorbě Mistra Týnské kalvárie

A Crucifixion of unknown provenance and its relationship with the work of the Master of Týn Calvary

s. 153-160

Beket Bukovinská

Florenz - Prag oder Prag - Florenz?

Florencie - Praha, nebo Praha - Florencie?

s. 161-170

Venceslava Raidl

Die Illustrationen der Metamorphosen Ovids in Venedig des 16. Jh. aus der Wiener Albertina

Ilustrace Ovidiových Proměn v Benátkách 16. století z vídeňské Albertiny

s. 171-185

Petra Nevímová

Ikonografický program původní výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě

The iconographic scheme of original decorations in the Jesuit church of St Ignatius in Prague's New Town

s. 186-201

Ivo Kořán

Santini a Brokof na Zderaze

Santini und Brokof im Klosterareal "na Zderaze"

s. 202-208

Anketa

anketa

s. 209-210

Zprávy

Vlasta Dvořáková

Impromptu pro Evu Šamánkovou

s. 211-212

Jan Sommer - Lubomír Sršeň

Bibliografie Evy Šamánkové z let 1947-1994

s. 212-215

Recenze

Milan Togner

Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku

s. 215-217

Ivo Kořán

Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku

s. 217-218

Milan Žďárský

Malířství 15.-18. století z moravských sbírek

s. 519-520

Jan Royt

Světice s knihou

s. 220-221

Zuzana Všetečková

Příběh gotické šablony

s. 221-223

Jan M. Tomeš

Antonín Chittussi

s. 223-225

Mahulena Nešlehová

Zbyněk Sekal

s. 225-227

Jindřich Vybíral

Architektura nové doby v Uměleckých památkách Prahy

s. 228-229

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 230-231